Sähkön alkuperä

Vuonna 2016 myymämme sähkö oli hankittu sähköpörssistä. Hankintamme vastaa Suomen kansallista jäännösjakaumaa.

Vuoden 2016 Suomen jäännösjakauma oli seuraava:

  • Uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä 9,13 %
  • Ydinvoimalla tuotettua sähköä 43,51 %
  • Fossiilisilla energialähteillä tuotettua sähköä 47,36 %

Jäännösjakauman mukaisen sähkön tuotannon keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat 287,81 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä 1,23 mg/kWh.

Energiavirasto laskee ja julkaisee vuosittain Suomen kansallisen jäännösjakauman. Jäännösjakauma kertoo Suomessa kulutetun varmentamattoman sähkön tuotantojakauman. Jäännösjakaumassa sähkön tuotantoon käytetyt energialähteet jaetaan kolmeen ryhmään: fossiiliset energialähteet ja turve, uusiutuvat energialähteet ja ydinvoima. Jäännösjakauma sisältää myös tiedot jäännösjakauman mukaisen sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöistä ja käytetyn ydinpolttoaineen määrästä tuotettua kilowattituntia kohden.

Jäännösjakauman laskennan pohjana on Suomessa tuotetun sähkön tuotantojakauma, josta vähennetään alkuperältään varmennettu uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö. Jäännösjakauman laskennassa otetaan huomioon sähkön nettotuonti Venäjältä Venäjän sähkön tuotantojakauman mukaisesti. Varmentamattoman tuotannon ja varmentamattoman kulutuksen erotus tasataan eurooppalaista jäännösjakaumaan käyttäen.

Ympäristöä ajatellen

Etsimme Suomessa toimiville asiakkaillemme heidän tarpeensa mukaisen sähkötuotantotavan. Ota yhteyttä.